Polityka prywatności

SHE Fashion for her
Polityka prywatności.

Polityka Prywatności odnosi się do niniejszej strony internetowej i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz inne informacje odnoszące się do użytkowników strony internetowej www.shehurt.pl

Polityka znajduje się na naszej stronie www.shehurt.pl/polityka-prywatnosci oraz w naszej siedzibie – stanowi załącznik do Polityki Prywatności

§ 1. Co to są dane osobowe:
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamości tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych.

§2. Kto jest Administratorem Twoich danych ?
Uprzejmie informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Jan Kawczyński przedsiębiorca prowadzący działalność pod nazwą: Kawczyński Jan – P.P.H. “MIKRUS” z siedzibą w Koluszkach, ul Witosa 25/27.

§3. W jakim celu i jakie dane przetwarzamy ?
Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa o najwyższych standardach. Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie udostępnia danych, nieuprawnionym do tego odbiorcom.
Jan Kawczyński przedsiębiorca prowadzący działalność pod nazwą: Kawczyński Jan – P.P.H. “MIKRUS” z siedzibą w Koluszkach jest administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania kierowane do nas oraz w celu oferowania przez nas usług i produktów.
Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać́ u Administratora pod email: mikrus91@interia.pl, bądź listownie Kawczyński Jan – P.P.H. “MIKRUS”, ul Witosa 25/27, 95-040 Koluszki

Administrator zbiera informacje o użytkownikach:
(1) za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza kontaktowego, w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez użytkownika zapytanie i przedstawienia informacji handlowej za wyraźną zgodą użytkownika.
Za pomocą̨ formularza kontaktowego znajdującego się̨ na stronie internetowej, możesz nam przekazać swoje dane osobowe takie jak: imię̨, nazwisko, adres email, a także niezbędne do rozpoznania preferencji klienta informacje wskazane w treści zapytania.
(2) za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza rejestracji konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
Za pomocą formularza rejestracji konta znajdującego się na stronie internetowej możesz nam przekazać swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres email, nr telefonu, nazwę użytkownika, firmę przedsiębiorcy, numer ewidencji podatkowej, dane adresowe firmy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto).
(3) za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza zamówienia w sklepie internetowym, w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
Za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym możesz nam przekazać swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, kraj/region z którego pochodzisz, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy), numer telefonu, adres email.
(4) za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza rejestracji do newslettera, w celu wykonania umowy o świadczenie usługi biuletynu informacyjnego (newsletter) zawierającego informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w naszym sklepie internetowym

Za pomocą formularza rejestracji do newslettera możesz nam przekazać swoje dane osobowe takie jak: adres email.
Jednocześnie informujemy, że podczas korzystania z naszej strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, takie jak: adres IP przypisany do Twojego komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu oraz rodzaj systemu operacyjnego.

Możemy także gromadzić dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydowałeś się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej stronie.
Podczas rejestracji konta w sklepie internetowym możesz samodzielnie ustalić indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Hasło do Twojego konta może zostać w każdym czasie zmienione. Jeśli w jakikolwiek sposób utraciłeś hasło dostępu do naszego sklepu, nie wyślemy przypomnienia hasła, jednakże będziesz miał możliwość wygenerowania nowego hasła. Twoje hasło jest przez nas przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła będziesz zobligowany wprowadzić swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w sklepie internetowym. Na wskazany przez Ciebie adres mailowy otrzymasz wiadomość zawierającą link przekierowujący do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej sklepu, gdzie będziesz miał możliwość ustalenia nowego hasła.
Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej w następujących celach (ze wskazaniem podstawy prawnej) oraz przez poniżej podany okres:
a) umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Podane dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń́;
b) utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem – podstawą prawną przetwarzania jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Skorzystanie z formularza rejestracyjnego i utworzenie konta na stronie internetowej (sklepie internetowym), równoważne jest udzieleniu wyraźnej zgody na przetwarzanie danych w celu wskazanym powyżej. Podane dane osobowe będą̨ przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zależności, które ze zdarzeń́ wystąpi wcześniej, zaś po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń;
c) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania zakupów w sklepie internetowym są integrowane z danym osobowymi klienta zbieranymi w ramach konta w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
d) wykonania umowy o świadczenie usługi biuletynu informacyjnego (newsletter) zawierającego informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w naszym sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podane dane osobowe będą̨ przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zależności, które ze zdarzeń́ wystąpi wcześniej.
f) ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci obrony przez roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podane dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń́.
g) w celu optymalizacji, usprawnienia sklepu internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) w celu ułatwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także w celu poprawy funkcjonalności tych usług. Wskazane przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się konieczne, aby zrealizować́ powyższe cele.

§4. Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe:
Podane dane osobowe udostępnione będą̨:
• podmiotom uprawionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a mianowicie upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom Administratora, a także upoważnionym pracownikom i współpracownikom podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora (przede wszystkim świadczące usługi prawnicze, księgowe, f etc.), przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z Administratorem, wyłącznie zgodnie z poleceniami Przedsiębiorcy;
• w razie takiej potrzeby – organom państwowym.

§5. Czy przekazujemy Twoje Dane osobowe do Państw Trzecich ?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield” lub tym, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych.
Z uwagi na korzystanie z usług Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) ponieważ Google przechowuje dane na amerykańskich serwerach. Google przystąpiło jednak do programu „Privacy Shield – Tarcza Prywatności” i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Google stosuje również mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, a także standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Google znajdziesz w treści polityki prywatności Google

§6. Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych ?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo żądania sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
• prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych
W celu skorzystania z w/w praw Jan Kawczyński przedsiębiorca prowadzący działalność pod nazwą: Kawczyński Jan – P.P.H. “MIKRUS” właściciel marki „SHE” z siedzibą w Koluszkach udostępnia następujące kanały komunikacji:
Poczta elektroniczna: mikrus91@interia.pl
Forma pisemna (listownie): Kawczyński Jan – P.P.H. “MIKRUS”, ul Witosa 25/27, 95-040 Koluszki

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się̨ na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć́ swoją zgodę̨ na przetwarzanie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność́ czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Możesz je otwierać w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony.
Powinieneś zapozna się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

§7. Pliki cookies i „inne technologie”
Jan Kawczyński przedsiębiorca prowadzący działalność pod nazwą: Kawczyński Jan – P.P.H. “MIKRUS” z siedzibą w Koluszkach właściciel marki „SHE” informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.
Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookie NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.
Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.
Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.
Jakie cookies stosujemy ?
• Tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
• Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.
Niezbędne pliki cookies – informacje umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, wykorzystywane do m.in. do uwierzytelniania.
Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – informacje służące do zapewnienia bezpieczeństwa w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych.

Pliki cookies służące do poprawy wydajności – informacje umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
Funkcjonalne pliki cookies – informacje umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień użytkownika, np. w zakresie języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.
Pliki cookies podmiotów zewnętrznych – informacje umożliwiające dostarczenie treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika, są to tzw. tzw. cookies podmiotów zewnętrznych (dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet, itp.)

Czy stosujemy usługi analizy oglądalności ?
Tak. Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google. Korzystanie przez nas z Google Analytics opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym korzystaniu ze statystyk. To zaś pomaga nam w udoskonaleniu i optymalizację naszej strony z której korzystasz.

Jeśli jesteś ciekaw czym jest Google Analytics i jak wyłączyć jego działanie zajrzyj tutaj.

Wtyczki Społecznościowe
Na naszej stronie znajdują się linki do wtyczek społecznościowych. Po najechaniu na ikonę Facebook bądź Instagram i kliknięciu w którąś z w/w ikon zostaniesz przekierowany odpowiednio do portalu Facebook bądź Instagram. Będziesz miał tam możliwość kliknięcia przycisku „lubię to” lub „obserwuj”, bądź pozostawienia komentarza pod postem.
Używając linku do wtyczki społecznościowej, logujesz się do serwisu Facebook bądź Instagram, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności opisane pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies bądź odpowiednio https://help.instagram.com/1896641480634370
Od momentu kliknięcia w przycisk wtyczki odsyłającej do Facebook’a, bądź Instagram’a portal ten staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania Twoich danych osobowych.

Decydując się na polubienie naszego Fanpage poprzez kliknięcie przycisku „lubię to” lub „obserwuj” Fanpage, bądź pozostawiając komentarz pod postem także i my będziemy administratorem Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że swoje dane podajesz nam dobrowolnie.
Polityka Prywatności odnosząca się do naszego Fanpage’a na portalu:
Facebook zawierająca informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajduje się pod tym linkiem: http://shehurt.pl/polityka-prywatnosci-fanpage-facebook-instagram-mikrus/
Instagram zawierająca informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajduje się pod tym linkiem: http://shehurt.pl/polityka-prywatnosci-fanpage-facebook-instagram-mikrus/

Jak możesz zarządzać plikami cookies ?
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.
Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:
Android
Safari
Windows Phone
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o cookies odwiedź portal wszystkoociasteczkach.pl lub przejdź do sekcji pomoc w swojej przeglądarce internetowej.

SCROLL UP

JEŻELI CHCESZ POZNAĆ CENY PRODUKTÓW I DOKONAĆ ZAKUPU ZAREJESTRUJ SIĘ W NASZYM SKLEPIE

Z OKAZJI OTWARCIA HURTOWNI ONLINE CZEKAJĄ DLA WAS PROMOCJE NAWET DO 20%

NIE CZEKAJ, ZAREJESTRUJ SWOJĄ FIRMĘ JUŻ TERAZ !

REJESTRACJA

Skontaktuj się z nami
message
sms
whatsapp
phone